Харківська Гімназія № 86 Харківської міської ради Харківської області

 

Навчальний план

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Харківської гімназії № 86 Харківської міської ради Харківської області на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Додаток 1

складений відповідно до Типової

 освітньої програми початкової освіти,

розробленої під керівництвом

О.Я.Савченко,затвердженої наказом

Міністерства освіти і науки України

від 21.03.2018 № 268

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-х класів з українською мовою навчання

 

Назва освітньої галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А,Б

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Навчання грамоти

7

Іншомовна

Іноземна мова (англійська)

2

Математична

Математика

4

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

 

Я досліджую світ

3+1

Технологічна

Дизайн і технології

1

Мистецька

Мистецтво

2

Фізкультурна

Фізична культура

3

Усього

 

22+1

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

1

Я досліджую світ

 

1

Щотижнева  кількість навчальних годин

 

23

Гранично допустиме тижневе навантаження учня

 

20

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

складений відповідно до Типової освітньої

програми закладів загальної середньої освіти

І ступеня, затвердженої наказом

Міністерства освіти і науки України

від 20.04.2018 № 408

(таблиця 4)

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 2-4-х класів з українською мовою навчання з поглибленим вивченням

іноземної мови (англійської)

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин

на тиждень у класах

 

Інваріантна складова

2-А,Б,В

3-А,Б,В

4-А,Б,В

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

3,5

Іноземна мова (англійська)

3

3

4

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

 

1

1

Мистецтво

Мистецтво

1+1

1+1

1+1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Усього

23+1

24+1

25+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

1

Варіативна складова. Не входить в ГДНН

 

 

 

Індивідуальні та групові заняття, консультації (базова навчальні предмети)

1

1

0

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

25

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

складений відповідно до Типової освітньої

програми закладів загальної середньої освіти

ІІ  ступеня, затвердженої наказом

Міністерства освіти і науки України

від 20.04.2018 № 405

(таблиця 10)

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-9-х класів гімназії з українською мовою навчання та вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-А,Б

6-А,Б,В

7-А

7-Б

8-А,Б

9-А,Б

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Перша іноземна мова (англійська)

3

2

2

2

2

2

Друга іноземна мова (німецька)

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України (Вступ до історії)

1

 

 

 

 

 

Історія України. Всесвітня історія

 

1

 

 

 

 

Історія України

 

 

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

-

-

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

-

-

1

1

-

-

Мистецтво

2

2

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3

 

27,5+3

 

29+3

29+3

29,5+3

31+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

3,5

3

3

3,5

2

Варіативна складова. Входить в ГДНН

1,5

2,5

2

2

2

1

Українознавство (курс за вибором)

1

1

1

1

1

 

Уроки з охорони довкілля  (курс за вибором)

 

1

1

1

 

 

Основи споживчих знань (курс за вибором)

0,5

0,5

 

 

 

 

Харківщинознавство (спецкурс)

 

 

 

 

1

1

Варіативна складова. Не входить в ГДНН

1

1

1

1

1,5

1

Казка як епічний жанр (факультатив)

1

 

 

 

 

 

Індивідуальні та групові заняття, консультації (зарубіжна література)

 

1

1

 

 

 

Індивідуальні та групові заняття, консультації (хімія)

 

 

 

1

 

 

Індивідуальні та групові заняття, консультації (основи правознавства)

 

 

 

 

 

1

Відверта розмова (факультатив)

 

 

 

 

0,5

 

Індивідуальні та групові заняття, консультації (історія України)

 

 

 

 

1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

32+3

32+3

33+3

33+3

 

 

 

Додаток 4

складений відповідно до Типової освітньої

програми закладів загальної середньої освіти

ІІІ ступеня, затвердженої наказом

Міністерства освіти і науки України

від 20.04.2018 № 408

(таблиці 1,2,3)

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10-А класу гімназії з українською мовою навчання суспільно-гуманітарного напрямку (Правовий профіль)

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

Інваріантний складник

Базові предмети

26

Українська мова

2

Українська  література

2

Зарубіжна література

1+1

Іноземна мова (англійська)

2+1

Правознавство

3

Історія України 

1,5 +0,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Природничі науки (експериментальний інтегрований курс)

4

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5+0,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Мистецтво

2

Інформатика

1

Разом

29+3

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

9

Варіативна складова. Входить в ГДНН

6

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети

 

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська )

1

Історія України

0,5

Захист Вітчизни

0,5

Досліджуючи гуманітарне право (курс за вибором)

1

Конституційне право України (курс за вибором)

1

Права людини в Україні (курс за вибором)

1

Варіативна складова. Не входить в ГДНН

3

Антивоєнна тематика в літературі ХХ століття (факультатив)

1

Культура екологічної поведінки (факультатив )

1

Індивідуальні та групові заняття, консультації

( українська мова)

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

 

Додаток 5

складений відповідно до Типової освітньої

програми закладів загальної середньої освіти

ІІІ ступеня, затвердженої наказом

Міністерства освіти і науки України

від 20.04.2018 № 406

(таблиці 1,8 )

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 11-А класу гімназії з українською мовою навчання суспільно-гуманітарного напряму  (Правовий профіль)

Предмети

Кількість годин на тиждень

у 11 класі

Правовий профіль

Українська мова

2

Українська література

2

Іноземна мова

3

Зарубіжна література

2

Історія України

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта:

правознавство

3

економіка

1

людина і світ

1

Художня культура

0,5

Математика

3

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

Психологія

1

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

1

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5+0,5

Разом

32+1

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

6

Варіативна складова. Входить в ГДНН

3

Захист Вітчизни

0,5

Історія України

0,5

Історія держави і права в Україні  (курс за вибором)

1

Права людини (курс за вибором)

1

Варіативна складова. Не входить в ГДНН

3

Настає час вибору (факультатив)

1

Індивідуальні та групові заняття, консультації (правознавство) 

1

Індивідуальні та групові заняття, консультації  (українська мова)

1

Гранично допустиме навантаження на учня:

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38