Харківська Гімназія № 86 Харківської міської ради Харківської області

 

Учнівське самоврядування гімназії. ДЮГО "Веселка"

 


Лист МОН "Про розвиток органів учнівського врядування" від 07.12.2009 N1/9-850

Лист МОН "Про перспективи розвитку органів учнівського самоврядування в умовах динамічних суспільних змін" від 08.12.2010 N1/9-892

Координаторам учнівського самоврядування

 

Нормативні посилання:

 1. Всезагальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217А (ІІІ) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року (ст. 21).
 2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 грудня 1959 р.
 3. Конвенція ООН про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 р., яка набула чинності 02.09.1990 р., ратифікована в Україні 21 лютого 1990 р. (ст. 15, 29)
 4. Підсумковий документ Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для життя дітей» (травень 2002 р., Нью-Йорк).
 5. Конституція України (ст. 21, 23, 28, 36, 38, 51, 52, 53, 57, 60).
 6. Закон України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді» від 5 лютого 1993 р. № 2998-XII.
 7. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми і молоддю» від 21 червня 2001 р. № 2558-III
 8. Закон України «Про молодіжні і дитячі громадські організації» від 1 грудня 1998 р. № 281-XIV.
 9. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-III.
 10. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 2, 3, 4, 5, 9, 13, 15, 32).
 11. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (ст.. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
 12. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики» від 29 березня 2001 р. № 221.
 13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 червня 2012 р. №677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України», яким затверджено план заходів з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності в суспільстві».

Організація «Веселка» - добровільне об¢єднання дітей, підлітків та дорослих (вчителів і батьків).  

Девіз членів організації:  «За Україну, добро і справедливість».

  Юридична адреса: Харків – 177, І Золочівський провулок, №3

Гімназія №86, телефони  372-11-67.

  Прийом в організацію здійснюється з 7 років, вона має  три вікових групи:

«Початківці» 1-4 кл;

“Умільці”- 5-6 кл;

“Майстри”- 7-8кл.    

        Мета організації – допомогти кожному її члену затвердити себе, розвити свої здібності і спрямувати їх на виконання корисних справ для суспільства.  

Вищим органом самоврядування шкільної організації є конференція, яка скликається один раз на рік і вирішує такі питання:

-         заслуховує звіт органів самоврядування

-         обирає голову ради командирів (лідерів)

-         затверджує склад ради лідерів

-         виносить зміни до Статуту організації

-         розглядає будь-які питання діяльності організації.

Основні завдання учнівського самоврядування ХГ№86 :
1. Виявлення і підтримка кращих ініціатив та ідей учнів, надання їм можливості для вільного прояву особистості в умовах єдиного шкільного та соціального простору
2. Виявлення та залучення до співпраці учнів-лідерів, які вміють і хочуть працювати в учнівському самоврядуванні;
3. Сприяння розвитку творчого потенціалу учнів школи;
4. Сприяння згуртуванню шкільного колективу, розвитку суспільної думки;
5. Реалізація учнівських проектів;
6. Формування організаторських умінь, соціальної активності, відповідальності в учнів, гуманного морального світогляду;
7. Розвиток толерантності, поваги до власної та чужої праці, критичність мислення, оптимізм, здатність до самоаналізу і самовиховання, гуманізм, альтруїзм
8. Допомога учням в організації власного життя ї життя своїх товаришів
9. Сприяння безпосередньої участі учнів у вирішенні важливих проблем школи та учнівських колективів;

           Між конференціями діє рада командирів,яка складається з командирів 5-8 класів.           Рада командирів через організаторів справ в класах впроваджує в життя школи «Веселковий рік», кожний місяць якого має свій колір і свій напрям діяльності:

1.       Жовтень (жовтий) – відродження сімейних традицій.

2.       Листопад (жовтогарячий) – розвиток організаторських здібностей.

3.       Грудень (фіолетовий) – спортивно-оборонна робота.

4.       Лютий (голубий) – розвиток особистості через корисні справи.

5.       Березень (червоний) – історія, культура України.

6.       Квітень (зелений) – захист оточуючого середовища.

7.       Травень (синій) – корисні справи, трудові десанти.    

ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  
Об'єднання дітей, підлітків та дорослих з метою вироблення форм, програм та видів діяльності, спрямованих на виконання добрих та корисних справ.    Захист прав та інтересів членів організації.   Виховання  у дітей віри в себе, свої сили.  Сприяння організації сімейного відпочинку та дозвілля.   Виховання в дусі поваги до старших, піклування про молодших, рідних, друзів.   Надання шефської допомоги інвалідам та людям похилого віку.   Організація масових заходів, конкурсів, свят, спрямованих на розвиток загальнолюдських цінностей.