Харківська Гімназія № 86 Харківської міської ради Харківської області

 

Виховна робота

                  
Виховна робота у Харківській гімназії №86

Виховна робота у Харківській гімназії №86 здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культур, охоплює освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства та нації.

 

Особливості виховної роботи Харківської гімназії №86

Виховна робота у Харківській гімназії №86 у 2017/2018 навчальному році організована відповідно до “Конвенції про права дитини”, “Декларації прав дитини”, “Закону України про загальну середню освіту”, “Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти ”, програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, річного плану роботи ХГ №86 , планів виховної роботи класних керівників та МО класних керівників. Реалізація основних завдань виховної роботи у ХГ №86 здійснюється за кількома пріоритетними напрямками:

 • формування в учнів загальнолюдських цінностей та моралі;
 • національне та культурне відродження, звичаїв та обрядів, виховання поваги до рідної мови;
 • організація інформаційно-просвітницької роботи серед учнів;
 • розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до різноманітної діяльності за інтересами;
 • організація морально-правового виховання, залучення до цієї роботи працівників ювенальної превенції, захист прав та інтересів учнів;
 • надання допомоги в організації роботи органам учнівського самоврядування;
 • організація літнього відпочинку школярів, зокрема дітей пільгового контингенту;
 • охорона та зміцнення здоров 'я дітей;
 • організація роботи з батьками.

Виховання учнів у ХГ №86 здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культур, охоплює навчально- виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства та нації.

 

Виховні технології, які використовує в своїй роботі заклад:
 • проектні технології;
 • інтерактивні технології;
 • елементи театральної педагогіки

 

Нормативно-правова база з виховної роботи:
 • Декларація прав дитини.
 • Закон України про загальну середню освіту.
 • Закон України Про молодіжні дитячі організації.
 • Конвенція з прав дитини.
 • Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти.
 • Основнові орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.
 • План ВР на 2017/2018 н.р.

 

Наше педагогічне кредо:
 • Кожний учень має свій індивідуальний талант, наше завдання його виявити, розкрити, розвинути;
 • Кожен учень має право на самореалізацію, самоактуалізацію;
 • Коженучень має право на вибір життєвої позиції;
 • Забезпечити для кожного учня умови для інтелектуального, морального, духовного, соціально-культурного, фізичного розвитку на основі природних можливостей та здібностей.
Головна мета -

виховання інтелектуальної, гуманної, творчої особистості, здатної до активної професійної та громадської діяльності.

 

Визначальними принципами Концепції виховної роботи гімназії є:

- Принцип гуманізації й демократизації виховного процесу;

- Принцип особистісно-орієнтованого підходу у вихованні;

- Принцип єдності загальнолюдського та національного у формуванні високої духовності, культури, гуманістичного мислення крізь призму національного.

- Принципи оптимізації виховного процесу.

 

Інформацію про виховні заходи дивись у розділі "Новини"