Харківська Гімназія № 86 Харківської міської ради Харківської області

 

Всеукраїнська акція«Разом до Нової школи»

 
 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 24
Тел./факс (057) 731-21-31E-mail: [email protected] web-сайт: edu-postdiploma.kharkov.ua
Від___15.01.2018__ № _55__
На _______________ № _____
Директору Департаменту освіти 
Харківської міської ради
Деменко О.І.
Інформаційний лист
Про проведенняВсеукраїнської акції 
«Разом до Нової школи»
 
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» інформує, що редакція часопису «Розкажіть онуку» за консультаційно-інформаційної підтримки Інституту модернізації змісту освіти (лист ІМЗО від 28.12.2017 № 21.1/10-2961) проводять Всеукраїнську акцію «Разом до Нової школи» для вчителів початкових класів, вихователів дитячих садків та педагогічних працівників закладів позашкільних освіти.
Мета акції: виявлення, поширення та популяризація кращого досвіду роботи вчителів початкових класів, педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти, які формують життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці, особистість, громадянську позицію здобувача освіти Нової української школи; роблять освітній процес цікавим, захоплюючим.
Враховуючи важливість ознайомлення педагогічної громадськості з інноваційною діяльністю освітян, які створюють умови для розвитку інтелектуального, творчого та фізичного потенціалу дітей, просимо сприяти інформуванню керівників закладів освіти, вчителів початкових класів, педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти про умови Всеукраїнської акції.
Умови акції додаються.
Додаток: на 3 арк. в 1 прим.
 
Ректор підписано Л.Д. Покроєва
 
Вольянська,
Остапенко
Ротфорт, 731-27-01, [email protected]
 
 
 
 
Додаток до листа КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти»
від __15.01.2018___№ __55_
 
 
Всеукраїнська акція«Разом до Нової школи»
Умови проведення акції
1. Загальні положення 
Акція проводиться з метою виявлення та популяризації досвіду роботи 
вчителів початкових класів, вихователів дошкільних закладів освіти, груп 
продовженого дня, які: 
- беруть активну участь у реформуванні сучасної української школи при підготовці до переходу до нового державного освітнього стандарту Нової української школи ; 
- формують життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації в суспільстві; 
- формують усебічно розвинену, цілісну особистість, здатну до критичного мислення з активною життєвою позицією; 
- інтегрують навчальний матеріал у змісті споріднених предметів та тем; 
- створюють умови для цікавого, невимушеного навчання через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його межами; 
- розвивають кмітливість, пізнавальну цікавість, увагу дітей, спонукають до нестандартного мислення, заохочують до творчого пізнання життя. 
Завдання акції: 
- поширення досвіду роботи вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів, творчих колективів із питань впровадження новітніх технологій в освітній процес, які використовують методи, що вчать робити самостійний вибір, пов’язувати вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність учня; 
- виявлення творчих учителів та педагогічних колективів дошкільної та початкової ланки освіти, які на практиці створюють доброзичливі зацікавлені умови до співробітництва; прилучають дітей до загальнолюдських цінностей, виховують патріота України, який із повагою і толерантністю ставиться до всіх; 
- підтримка педагогічних працівників, що активно і вдумливо впроваджують в практику новітні, цікаві педагогічні ідеї, ігрові форми роботи, що працюють на діяльнісне навчання та гармонійне виховання дітей; 
- сприяти професійному зростанню педагогів. 
2. Учасники акції 
До участі в акції запрошуються педагогічні колективи, вихователі, вчителі, керівники дошкільних та загальноосвітніх закладів освіти всіх типів і форм власності, а також викладачі позашкільних установ освіти, які беруть  активну участь у реформуванні української школи, мають цікавий досвід із впровадження сучасних форм роботи в освітній процес. 
3. Керівництво акції 
 Керує проведенням акції оргкомітет, який складається з представників Інституту модернізації змісту освіти (за згодою), редакції часопису «Розкажіть онуку», педагогічної громадськості. 
4. Термін проведення акції 
Акція проводиться з 25 січня по 30 червня 2018 року. 
Роботи, що надійдуть від учасників акції, розглядаються членами  оргкомітету та журі, після чого визначаються переможці. 
Протягом 2018–2019 років доробки учасників акції будуть надруковані в 
часописі «Розкажіть онуку». 
5. Вимоги до матеріалів 
Учасники акції подають наступні матеріали: 
1. Представлення, підписане керівником дошкільного, загальноосвітнього 
або позашкільного закладу освіти. 
2. Об’єктивні дані на учасника акції: 
- прізвище, ім’я, по батькові; 
- дата народження; 
- освіта (коли і який навчальний заклад закінчив, спеціальність за освітою); 
- місце роботи (повна назва і поштова адреса навчального закладу, телефон, електронна адреса); 
- стаж роботи за спеціальністю; 
- домашня адреса (повна поштова адреса за місцем проживання, контактний телефон); 
- для творчого педагогічного колективу (повний перелік членів творчого колективу, об’єктивні дані на кожного учасника колективу). 
3. Матеріали: 
розробки інтегрованих або тематичних занять, уроків, днів, тижнів тощо, різні види ігор, завдання, сценарії інтелектуальних ігор, конкурси, вікторини, що формують у дітей компетентності Нової української школи: вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, толерантно спілкуватися в багатокультурному середовищі; 
розробки виховних заходів, прогулянок, екскурсій, інші матеріали, що з погляду учасника акції, спрямовані на розвиток освіченої, всебічно розвиненої, гармонійно-вихованої дитини. 
4. Електронну версію всіх матеріалів у текстовому редакторі Word на CD (CDR) диску або надсилають на електронну адресу e-mail: [email protected] 
Матеріали учасників акції не рецензуються та не повертаються. 
6. Підсумки акції 
Кращі доробки учасників акції відзначаються дипломами переможців редакції часопису «Розкажіть онуку» та Інституту модернізації змісту освіти (за згодою). 
Матеріали надсилаються на адресу: 
ТОВ «Редакція освітянських видань», часопис «Розкажіть онуку», пр. М. Бажана, 14, к. 8, м. Київ, 021404; e-mail: [email protected] 
 
Склад оргкомітету Всеукраїнської акції «Разом до Нової школи» 
1. Давидова Галина Олександрівна  голова, головний редактор видавництва ТОВ «Редакція освітянських видань», член Національної спілки журналістів України 
2. Дубовик Олена Анатоліївна співголова, заступник директора Інституту модернізації змісту освіти 
3. Пархоменко Наталія Євгенівна заступник голови, начальник відділу 
наукового та навчально-методичного 
забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти Нової української школи Інституту модернізації змісту освіти 
4. Ночвінова Олена Володимирівна секретар,  науковий  співробітник  відділу засобів  навчання  та  обладнання  Інституту модернізації змісту освіти, член Національної 
спілки журналістів України
5. Древаль Галина Федорівна 
завідувач сектору організаційно методичного забезпечення  упровадження оновленого змісту освіти Інституту модернізації  змісту 
освіти 
6. Поліняка Катерина Володимирівна відповідальний редактор часопису «Розкажіть онуку», член Національної спілки журналістів України 
 
Склад журі Всеукраїнської акції «Разом до Нової школи»
1. Давидова Галина Олександрівна  голова, головний редактор видавництва ТОВ «Редакція освітянських видань», член 
Національної спілки журналістів України 
2. Ночвінова Олена Володимирівна секретар,  науковий  співробітник  відділу засобів  навчання  та  обладнання  Інституту модернізації  змісту  освіти,  член Національної спілки журналістів України 
3. Поліняка Катерина Володимирівна відповідальний  редактор  часопису «Розкажіть  онуку»,  член  Національної спілки журналістів України 
4. Бондаренко Оксана Анатоліївна вчитель початкових  класів  середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 151 м. Києва (за згодою) 
5. Мушак Ірина Володимирівна директор ДНЗ «Сонечко»  
м. Івано-Франківська (за згодою) 
6. Соценко Ганна Олександрівна 
директор  опорного  закладу  Скадовський
НВК  «Академічна  гімназія»  Херсонської 
області (за згодою) 
7. Таран Ірина Валеріївна вчитель  початкових  класів  середньої 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. № 128  
м. Києва 
 
Згідно з листом ІМЗОвід 28.12.2017 № 21.1/10-2961