Харківська Гімназія № 86 Харківської міської ради Харківської області

 

Звіт керівника

Звіт
директора Харківської гімназії №86 
про свою діяльність на посаді протягом 2017-2018 навчального року


м. Харків, 10 серпня 2018 року


    Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017/ 2018 навчального року.

Свій виступ хочу традиційно хочу розпочати із притчі «В один із сонячних днів мудрець разом зі своїми учнями вийшли прогулятися по берегу річки. Зупинившись на березі, учитель сказав:

- Подивіться на річку, вона - саме Життя, то розмірно, то бурхливо протікає. Річка змінюється з кожною миттю, ніколи не повторюючи свій вигляд двічі.

Учні довго дивилися на річку, поки мудрець не спитав їх:

- А як ви б прагнули досягти своєї мети?

Перший учень сказав:

- Я б завжди боровся з течією, плив проти неї вперед, до своєї мети.

Другий учень сказав:

- А я б плив за течією, як та пелюстка, що ковзає по хвилях, і набирався б досвіду в дорозі.

Третій учень відповів:

- А я б плив до своєї мети, постійно змінюючи тактику, то віддаючись на волю течії, то прагнучи її побороти. Я б обходив небезпечні місця, зупинявся на відпочинок, але потім завжди продовжував свій шлях.

- Ваші відповідь хороші, але недостатньо мудрі, - зауважив Учитель. Учні запитали:

- Ну а твій шлях по річці життя, Учителю, який?

Мудрець подивився на своїх учнів і, посміхнувшись, сказав:

- Я б навіть не пускався в плавання.

- Але хіба твоя мета вже досягнута, - здивувалися учні.

- Ні, але ж і не до будь-якої мети можна дістатися вплав. Можна йти простою дорогою, зупиняючись, відпочиваючи, долаючи перешкоди. Але ще краще, коли ти йдеш не сам – тоді будь-яка мета буде досягнута».

Дійсно, для досягнення мети можна використовувати різні дороги і способи пересування. Можна йти з кимось, а можна й поодинці. Можна долати маршрут одним ривком, а можна повільно, крок за кроком. Можна наперекір, а можна за течією. Не так важливо, який спосіб вибрати. Важливо розуміти, що цих способів більше одного.

Ми теж, працюючи в школі, кожного дня, обираємо способи, шляхи для досягнення мети, що поставлена нами на початку навчального року. Звичайно, не всі дороги було легко пройти, але вони були цікавими, неповторними і завдяки спільним зусиллям шлях під назвою «2017-2018 н.р.» було пройдено.

Педагогічний колектив у 2017-2018 навчальному році обрав наступні кроки для досягнення мети:

·        впровадження демократичних засад в освітній процес;

·        підвищення рівня професійної майстерності вчителів;

·        збереження контингенту учнів в класах;

·        задоволення потреб талановитої та обдарованої молоді;

·        підвищення якості освітньої підготовки учнів школи.

На цих загальних зборах ми керуємося Положен­ням про порядок звітування директора Харківської гімназії № 86 перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи щодо своєї діяльності на посаді протягом навчаль­ного року, яке було затверджено наказом №178 від 23.03.2005 року Міністерством освіти і науки України.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством Украї­ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

І. Загальна інформація про школу.

1.1.   Харківська гімназія № 86 є є правонаступником комунального закладу освіти середнього  загальноосвітнього  навчально-виховного   комплексу № 86 з гімназією Ленінського району м. Харкова.

Засновником Гімназії є Харківська міська рада

Гімназія  утворена та зареєстрована у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Гімназія утримується за рахунок бюджету міста Харкова, кошти якого є джерелом доходів Гімназії.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Гімназії, її матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради.

Гімназія  є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби України.

Гімназія є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи Гімназії використовуються виключного для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених Статутом.

Навчальний заклад працює в І зміну, навчальний тиждень – п’ятиденний.

 

Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України  «Про  освіту», статті 6 ЗУ «Про загальну середню освіту», статті 19 ЗУ «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 року №406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження №77-РВЕ «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які  проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням.

У гімназії в 2017 році з 9 - х класів було випущено 72 учня, що на 13 учнів більше, ніж торік. Випускники 9 - х класів -72 (100 %) продовжили навчання. Продовжили  навчання у 10-х класах денних шкіл 30 учнів (42 %). Продовжили навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації –33 випускників 9-х класів. В професійно-технічних навчальних закладах з середньою освітою продовжили навчання 8 випускників, що складає 11 % від всієї кількості випускників 9-х класів, 1 випускник виїхав за межі країни.

Порівнюючи результати працевлаштування 2017 року з 2016 роком маємо наступне співвідношення:

 

         За наданими довідками у 2017 році не виявлено випускників 9-х класів, які навчаються в ПТУ, що не дають повної загальної середньої освіти і не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти у вечірніх школах.

Всі випускники 9-х класів продовжують навчання.  З них: 

·        навчаються  в 10-х класах  - 30 чоловік ( 42 %, у 2016 році – 58 %)

·        в ПТУ з середньою освітою – 8 чол. ( 11 %, у 2016 році – 3,3 %)

·        в ВНЗ І-ІІ рівнів – 33 чол. ( 46 %, у 2016 році -24 %)

·        Таб.1. Продовження навчання випускниками 9-х класів

рік

кількість випускників 9-х класів

залишено на повторний рік

з них поступили на навчання

всього навчається

% учнів, які продовж навч. після 9 кл.

виїхали за межі міста

10 кл. денних шкіл

вечірні школи

ПТУ з серед. осв.

ПТУ без серед. осв.

ВНЗ І-ІІ рівнів

інші заклади

2016

59

0

34

7

2

0

14

0

57

97

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

72

0

30

0

8

0

33

0

71

99

1

         У 2016-2017 навчальному  році 11 клас гімназії 30 учнів. З них продовжили навчання 27 учнів ( 90 %, торік – 91,7 %).

         2 випускників після закінчення 11-го класу пішли працювати (6,6 %, в минулому році – 2,7 %).

 

Таб.2. Продовження навчання випускниками 11-х класів

рік

кількість випускників 11-х класів

з них поступили на навчання

всього навчається

% учнів, які продовж навч після 11 кл.

працюють

хворі

Виїхали за межі міста

ПТУ

ВНЗ І-ІІ рівнів

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів

інші заклади

2016

36

0

2

31

0

33

91,7

1

0

2

2017

30

0

1

26

0

27

90

2

0

1

         У 2016/2017 навчальному році гімназію закінчили 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:

Ø 9 клас - 1 учні, (Зуєнко Ігор)

Ø 11 клас – 1 учень. (Мініна Катерина)

         Протягом року велася робота щодо професійного самовизначення дітей з урахуванням їх здібностей,  інтересів нахилів. Враховуючи  вимоги  вступу до ВНЗ, результати ЗНО, випускниця 11-го класу та випускник 9-го класу продовжили навчання в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Свідоцтво з відзнакою отримали 4 випускники 9-х класів. Троє з них продовжують навчання в 10-му класі гімназії, одна (Захарова Альона) вибула за межі країни та продовжує навчання за кордоном.

Більшість учнів 11-А класу обрали для продовження навчання  ВНЗ правового(23%) та економічного спрямування(66%). 21 випускник з 27 навчаються на основі бюджету. Всі випускники обрали для подальшого місця навчання ВУЗи м.Харкова. Випускників, які не працюють і не навчаються – немає; хворих – немає; не працевлаштованих з інших причин: декретна відпустка – немає.

 

ІІ. Стан і розвиток шкільної мережі.

 

У 2017/2018 навчальному році в школі працювали 47 педагогічних працівників і 13 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили   учні у 8 класах:

·                       1-4-х – 2 класи (56 учнів);

·                       5-11-х – 4 класи(119 учнів);

Мова навчання – українська. Середня наповнюваність класів становила 29,2  учнів, що дещо зменшилась порівняно з попередніми роками.

 

ІІІ. Кадрове забезпечення.

 

Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння пра­цювати з комп'ютером, ІКТ. Перспектива в освіті така, що років через п'ять учитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати на­вчально-виховний процес з учнями.

Адміністрація гімназії показує приклад усім вчителям – і  директор, і заступник директора школи з навчально виховної роботи,  вчителі початкових класів, вчителі-предметники  мають навички роботи з ІКТ.

Впродовж року педколектив навчального закладу продовжував працювати над впровадженням у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

Відповідно до плану роботи гімназії, який був затверджений на педраді у Харківській гімназії № 86 проведено ряд заходів:

1.                    Сайт школи постійно оновлюється та поповнюється цікавою та корисною інформацією.

2.     У гімназії проводяться відкриті уроки та виховні заходи з використанням мультимедійного забезпечення школи:

·                       Перший урок "Зродились ми великої години ";

·                       Урок - тренінг "Від проголошення незалежності до нової України";

·                       Загальношкільні батьківські збори;

·                       Лінійка-реквієм «Біль Чорнобиля з роками не зникає»;

·                       Виховний захід «Небесна сотня вже несе на небі варту…»;

·                       Літературно-музична композиція пам’яті героїв Крут «Їх тут триста, як скло..» ;

·                       Виховний захід «Свіча  пам’яті  не згасне» (до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій);

·                       «Безпечний Інтернет»;

·                       Уроки з історії;

·                       Уроки  з математики;

·                       Уроки з інформатики;

·                       Уроки з фізики;

·                       Уроки з української мови.

      3.Упродовж 2017/2018 навчального року продовжили впроваджувати  електронну систему управління навчальним закладом (ІСУО) «Курс: Освіта».

.Широко впроваджували у практику управлінської діяльності інформаційні технології, а саме проводили:

·           загальношкільні батьківські збори;

·           наради при директору;

·           педради, використовуючи мультимедійне забезпечення школи.

Із вищою освітою у школі працює 22 вчителів, Із загальної кількості працівників – 1працівник працює за сумісництвом.

§ 9 вчитель має вищу кваліфікаційну категорію.

§ 6 вчителів – І категорію.

§ 4 вчителів – ІІ категорії.

§ 3 вчителі – спеціаліст

 

             У школі працюють такі гуртки: вокальний, спортивного танцю, бального танцю, сучасного танцю, хореографічний, спортивні: регбі, спортивного орієнтування, самбо, тейквондо, футбол, туристичний (,  «Влучний стрілець» В кінці навчального року на нараді при директору заслуховуються звіти керівників гуртків про проведену роботу.

У вчительській кімнаті розміщено змінний стенд «Методичний вісник».

Були проведені директорські контрольні зрізи з навчальних предметів.

Серед учнів 2 – 4 класів було проведено перевірку техніки читання та вказано на недоліки, які необхідно опрацювати та усунути.

Із метою створення відповідної матеріально – технічної бази для забезпечення належного рівня викладання предметів, виявлення кращого досвіду  для підвищення рівня знань та практичних навичок учнів, сприяння творчим педагогічним пошукам у закладі поповнюється матеріально – технічна база.

  Упрдовж року проводилися відкриті уроки для колег, батьків – це один із шляхів удосконалення педагогічної майстерності та творчої співпраці вчителів, учнів, батьків. Інший шлях – самоосвіта вчителя, його знайомство з новими технологіями навчання, тому   вчителі школи передплатили методичні газети та журнали України.

                                            

IV. Методична робота.

 

Адміністрація Харківської гімназії № 86 глибоко усвідомлює завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі освіти. Вона підкреслює, що це напрямок роботи, який без значних матеріальних затрат, цілком покладається на них, що підвищення майстерності учителя починається в школі. Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, спрямована на активізацію педагогічних міні-досліджень і покращення якості методичних розробок; на підвищення рівня навчально-виховного в школі.

Щорічно в школі видається наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, що визначає науково – методичну проблему, над якою працюватиме школа, структуру організації методичної роботи.

У у 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив гімназії продовжив роботу над методичною темою «Розвиток компетентностей учасників освітнього процесу як умова якісної освіти».

Структура методичної роботи в гімназії відповідає вимогам Рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Про організацію методичної роботи з кадрами». Упродовж І семестру у гімназії працювали педагогічна рада (голова Нейман, директор гімназії), методична рада гімназії (голова Харченко О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи), 8 методичних об’єднань.

Упродовж навчального року методична рада гімназії організувала  роботу з педагогічними працівниками гімназії шляхом  диференціації педагогічного потенціалу та визначити такі  форми  методичної роботи з категоріями педагогічних  працівників:

«Педагог-майстер»: майстер-класи, тимчасові творчі груп, розповсюдження ЕПД, створення сайтів, дослідно-експериментальна робота ,методичний практикум, участь в професійних конкурсах, самоосвіта.

«Педагог-професіонал»: семінари-практикуми, тимчасові творчі груп,  створення сайтів, участь в професійних конкурсах, самоосвіта.

«Педагог-спеціаліст»: семінари-практикуми, індивідуальні консультації, школа вдосконалення педагогічної майстерності, психолого-педагогічні тренінги, самоосвіта.

«Педагог-початківець»: семінари-практикуми, індивідуальні консультації, школа молодого вчителя, наставництво,  психолого-педагогічні тренінги, відвідування уроків, самоосвіта.

У рамках  реалізації  методичної  теми гімназії було організовано роботу «Школи молодого вчителя» для вчителів-початківців (керівник Бородавка О.С., вчитель української мови та літератури) та «Школи  вдосконалення  педагогічної майстерності»  для  вчителів  спеціалістів  (керівник Омельченко Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи);  було організовано роботу  тимчасових творчих груп: «Формування соціальної компетентності на уроках історії та правознавства» (керівник Нейман В.В., вчитель історії та правознавства); «Моніторинг діяльності гімназії» (керівник заступник директора з навчально-виховної роботи Харченко О.В.), «Шляхи формування ключових компетентностей на уроках математики та фізики» (керівник Макаренко Т.М., вчитель математики).

Методичною радою гімназії  вивчено та узагальнено досвід роботи вчителів гімназії: вчителя початкових класів Волобуєвої М.М. за темою: «Метод проектів як засіб креативно-пізнавальної діяльності учнів початкової школи».

Педагогічна рада гімназії розглядала питання розвитку компетентностей учасників освітнього процесу як умови якісної освіти. У зв’язку з цим на  засіданнях педради в 2017/2018  навчальному році розглядалися наступні питання: «Про діяльність педколективу щодо творчої реалізації завдань науково-методичної проблеми гімназії», (серпень 2016), «Формування самоосвітньої компетентності учнів» (жовтень 2016), «Роль потенціалу уроку в підвищенні рівня якості навчання й виховання в школі в умовах навчально-виховного процесу Інноваційні освітні технології для формування навчально-пізнавальної та дослідницької компетентності учнів» (січень 2017), «Створення в колективі навчального закладу умов для науково-дослідницької роботи педагогів та учнів, обміну передовими педагогічними ідеями, розвиток творчої співпраці» (травень 2017) тощо.

Протягом 2017/2018 навчального року були проведені предметні тижні, під час яких вчителі показували відкриті уроки, позакласні заходи.

Цікаво і змістовно пройшов тиждень правознавства (голова МО Нейман В.В.), тиждень початкових класів (голова Мікуляк Ю.П.), тиждень математики, фізики, інформатики та астрономії (голова Шило Н.А.).

Упродовж 2017/2018 навчального року була забезпечена постійна участь усіх учителів у районних семінарах-практикумах.

У 2017/2018 навчального року плідно працювала атестаційна комісія гімназії. У ході атестації вивчалась система роботи, визначався професіоналізм учителя, надавалась відповідна методична допомога                      4  вчителям гімназії. За підсумками атестації педагогічних працівників           2 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (Кулік Т.А., Соломонова О.О.), 1 вчитель підтвердив раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (Мікуляк Ю.П..), 1 вчителю було присвоєно кваліфікаційну категорію «вчитель вищої категорії» (Волобуєва М.М.)  2 вчителям було присвоєно звання «старший учитель» (Волобуєва М.М., Мікуляк Ю.П.). 

6 вчителів гімназії пройшли курсову перепідготовку на базі Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», 2 вчителя відвідували спецкурси різного напрямку.

Педагогічним колективом гімназії проводилась певна робота з обдарованими дітьми. Так, були проведені шкільні предметні олімпіади, продовжило роботу наукове товариство учнів «Еврика». 12 учнів гімназії стали призерами у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад.

        На районний етап конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів - членів МАН було представлено 4 робіт, 3  роботи отримали призові місця.

І місце – Колісник Єлизавета Ігорівна, 11-А клас, (керівник Нейман В.В.);

ІІ місце – Бойко Аліна Володимирівна, 11-А клас, (керівник Кулік Т.А.);

ІІІ місце – Смагло Дар‘я Дмитрівна, 11-А клас, (керівник Сіра А.М.).

        На обласний етап конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів - членів МАН було представлено 1 роботу - Колісник Єлизавети Ігорівни (учасник).

Протягом 2017/2018 навчального року талановиті учні гімназії взяли участь у предметних турнірах, Всеукраїнських інтерактивних конкурсах «Колосок», «Левеня». Команди учнів гімназії посіли ІІІ місце в І етапі турніру юних хіміків (вчитель Коваль А.В.),  І місце в І етапі турніру юних інформатиків (вчитель Жеребкін О.В.), .),  ІІ місце в І етапі турніру юних економістів (вчитель Шило Н.А.), ІІІ місце в І етапі турніру юних правознавців (вчитель Нейман В.В.), отримали грамоту за найкращу підготовку домашнього завдання в міському етапі турніру юних інформатиків, входили до складу районних команд турнірів юних програмістів, журналістів, правознавців, географів.

Протягом навчального року учні гімназії приймали участь в конференціях, які проходили на базі вищих навчальних закладах. А саме, участь  в XVII відкритій конференції-конкурсі «Каразінський колоквіум» (учасники Слабкін Віталій, Загривіна Анастасія), Всеукраїнській студентсько-учнівській науково-практичній конференції "Навчальний заклад: історія та сучасність" (Слабкін Віталій, учень 10-А класу - грамота за кращу доповідь у секції "Музеї та гуртки у школі") .

Стала переможцем районного конкурсу «Учитель року-2018», лауреатом міського та обласного етапу вчитель фізики Шило Н.А..

Разом з тим в організації методичної роботи упродовж 2017/2018 навчального року мали місце окремі недоліки.

На районному етапі предметних олімпіадах незадовільні результати показали учні: з хімії (вчителі Коваль А.В., Харченко О.В.), з німецької мови (вчитель Гаркавенко Ю.А.,  Канішева О.М.), з української мови (вчителі Бородавко О.С., Міщенко С.В.). Причини такого становища в недостатній систематичній роботі зі здібними та обдарованими дітьми учителів – предметників.

       Методичній раді гімназії слід більш чітко планувати свою роботу, посилити увагу питанням взаємовідвідування уроків учителями, надання методичної допомоги вчителям, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст» та «спеціаліст другої категорії».

Головам методичних об'єднань слід відмовитися від практики формального розгляду окремих питань,  більше уваги приділяли практичним питанням, обміну досвідом роботи, при проведенні предметних тижнів забезпечувати проведення відкритих уроків та позакласних заходів кожним членом педагогічного колективу.

Науково – методична робота в Харківській гімназії № 86   представлена такими компонентами:

§     методичні та педагогічні ради;

§     предметні методичні об’єднання;

§     самоосвіта;

§     продукти самоосвітньої діяльності.

У 2017/2018 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до нормативних документів.

У навчальному закладі використовуються такі педагогічні технології:

v  діяльність педагогічного колективу з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів;

v  самоосвітня діяльність вчителя.

Охоплено напрямки:

ü  методичні проблеми;

ü  відвідування учнями школи;

ü  організація харчування учнів у закладі;

ü  питання з безпеки життєдіяльності;

ü  навчальна компетентність учнів і професійний рівень компетентності вчителя;

ü  стан викладання навчальних предметів і рівень навчальних досягнень учнів;

ü  сумісна праця сім’ї та школи у вихованні підростаючого покоління;

ü  питання переведення учнів до наступних класів та випуску учнів зі школи.

Традиційним у школі стали предметні тижні , до яких учні разом з учителями готуються ґрунтовно і заздалегідь. Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні:

Предметні тижні:

№ п/п

Назва тижня

Дата

1.

Тиждень знань Правил дорожнього руху на тему: «Азбука безпеки на дорозі»

Вересень

2.

Тиждень знань безпеки життєдіяльності (Безпека в надзвичайних ситуаціях) на тему: «Легко вогник запалити, та не просто загасити»

Листопад

3.

Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему: «Зроби свій вибір на користь здоров’я»

Лютий

4.

Тиждень точних наук

Лютий

5.

Тиждень  української мови та літератури

Березень

6.

Тиждень знань безпеки життєдіяльності (у рамках якого проводяться тренування з учасниками навчально – виховного процесу щодо надзвичайних ситуацій та дій під час виникнення пожеж, День цивільного захисту у загальноосвітніх навчальних закладах) на тему: «Безпека у твоєму житті»

Квітень

 

Кожен тиждень був проведений на належному рівні. Складений план проведення тижня, розроблено заходи, написано звіт по тижню. Матеріали Тижнів подано до районного методичного кабінету.

Із метою стимуляції активної творчої праці учнів у процесі навчання, спортивної діяльності, пошуку обдарованих та талановитих учнів та створення умов для їх подальшого творчого зростання, розвиваючи професійну компетентність, набуття нових знань та навичок, оволодіння новими напрямками діяльності, виховання громадянина,  який всебічно розвинутий.

 

V. Навчальна діяльність учнів.

Упродовж 2017/2018 навчального року робота педколективу була спрямована на упровадження компетентнісного підходу до навчання та виховання учнів.

Велика увага у школі приділяється включенню всіх дітей у навчально-виховний процес. Станом на 1 вересня 2017 р. до 1-го класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а  це 90 дітей. На індивідуальному навчанні у школі усього 8 учнів.

Навчальні досягнення учнів стимулюються грамотами, похвальними листами та свідоцтвами з відзнакою.

У навчальному закладі розроблені такі методи стимулювання учнів:

ü    проведення свята «Умій побачити себе» для відзначення учнів-переможців  шкільних  конкурсів, районних олімпіад, відмінників навчання;

ü    написання листів – подяк батькам ;

ü    нагородження похвальними листами, грамотами та подарунками.

 

VI. Виховна та позакласна робота.

 

Важливе місце у системі виховної діяльності школи посідає управління навчально-виховним процесом. У нашій школі це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, творча співдружність з позашкільними закладами, залучення учнівського самоврядування тобто чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами та підсистемами.

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи, у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою за схемою.

 

ДИРЕКТОР

Загально шкільні збори

Заступник з ВР

Керівники гуртків

Вчителі, батьки

Педагог-організатор

Зв'язок ССД ВКМСД

Рада школи

Класні керівники

Рада профілактики правопорушень

Учні

Актив класу

ДЮГО «Веселка»

 

 

Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від     пра­вильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її само­вихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи спрямована за такими напрямами:

•                  Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

•                  Ціннісне ставлення особистості до людей;

•                  Ціннісне ставлення особистості до себе;

•                  Ціннісне ставлення особистості до мистецтва;

•                  Ціннісне ставлення особистості до праці;

•                  Ціннісне ставлення особистості до природи;

•                  Правове виховання;

•                  Патріотичне виховання.

Створена програма роботи з обдарованими учнями, яка передбачає всебічне сприяння розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді, формування творчої особистості, створення системи роботи з обдарованими дітьми.

Головні завдання Програми передбачають забезпечення результативності та ефективності навчально – виховного процесу на основі співпраці у системі «обдарована дитина – творчий учитель» , впровадження інноваційних методів роботи, підвищення соціального статусу обдарованих учнів та їх наставників, визначення основних напрямків роботи з обдарованими учнями.

Суть соціального замовлення суспільства школі полягає у вихованні особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь і навичок, а й здатна активно включитися в демократичні процеси, які відбуваються в нашій країні, стати учасником самоврядування народу. Одним з найважливіших факторів формування в учнів таких якостей є учнівське самоврядування.

Головним завданням учнівського самоврядування є формування й розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої  особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Розглядаючи учнівське самоврядування як один із видів самоврядування народу, А.С.Макаренко вважав його дієвим засобом підготовки підростаючого покоління до життя, праці, активної участі в загальнодержавних суспільних справах.

Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення  учнів до участі в управлінні шкільними справами через організацію колективної творчої діяльності та учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування є важливою частиною демократичних процесів, які відбуваються як в школі, так і у суспільст­ві в цілому. Учнівське самоврядування сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, ефективнішому впровадженню в життя.

Діти стають не спостерігачами життя, а його учасниками. Через шкільне самоврядування відбувається підготовка майбутніх активних громадян держа­ви.

ДЮГО «Веселка»   об'єднує учнів 1-11 класів.   Шкільна респуб­ліка має свої символи, традиції. Виконавчим органом є Рада Голів центрів, до складу якої входять голови, що очолюють 6 центрів, і лідери класних колективів.

Діють такі центри:

-         навчання і творчості;

-         культури і відпочинку;

-         спорту і туризму;

-         преси та інформації;

-         роботи з молодшими школярами;

-         дисципліни і порядку.

Проводяться заняття Школи лідерів учнівського самоврядування.

Учні школи досить часто самостійно організовують та проводять свята, де ними готуються сценарії, проводяться репетиції, підбираються актори. Така форма роботи ефективна: школярі вчаться організовувати свій час, спілкуватися з однолітками в різних ситуаціях, вирішувати будь-які проблеми разом з товаришами. Традиційно у школі проходять свята Першого та Останнього дзвоника, Дня учителя, Новорічні свята, День Святого Валентина, свято 8 Березня, День матері, День захисту дітей та інші. До роботи залучаються учні з 1 по 11 клас, які працюють по мірі можливості виконуючи кожен свою роботу.

  Система гурткової роботи спрямована на розвиток творчості учнів, талантів, їх здібностей, здорового способу життя, формування естетичного смаку на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості. Завдання керівників гуртків, класних керівників – збагатити, зберегти а також розвинути обдарування дитини. У школі ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих та талановитих дітей. Задоволення їх освітніх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків впливає на здібності дитини а також на формування творчої конкретноспроможної особистості. Система гурткової роботи школи динамічна – деякі гуртки працюють багато років, деякі рік. Це залежить від бажань і потреб учнів.

Основним завданням, яке стоїть перед педагогічним колективом є любов до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей , та формування почуття патріотизму. Цьому сприяють такі форми роботи з учнями як : акції, конкурсні програми, виховні години, бесіди, анкетування учнів, батьків, тематичні лінійки.

  Педагогічний колектив дбає про виховання в учнів почуття громадянської та національної гідності, самосвідомості, патріотизму.

Наші спортивні команди є учасниками різноманітних спортивних змагань, як зональних, так і районних.

 

 

VII. Правовиховна  робота.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

•  тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

•  лекції, бесіди на правову тематику;

•  анкетування;

•  зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

•  уроки правознавства.

Заступником директора школи з  виховної роботи періодично проводяться бесіди з учнями, що потрапили в складні життєві умови.

У школі створена Рада профілактики правопорушень, робота якої   проводиться  за такими нап­рямками:

1.         Бесіди з учителями і батьками. Спираючись на отримані результати діагностики, даються певні ре­комендації по відношенню до певного підлітка бать­кам, класним керівникам, вчителям.

     3.    Проведення    корекційної   роботи    під   час індивідуальних консультацій з важкими підлітками.

 4.       Профілактика адективної поведінки (зловживан­ня алкоголем, тютюнопалінням, наркотичними речо­винами) — в курсі уроків основи здоров’я за новими мето­диками (в курсі превентивної освіти).

 

 

VIIІ. Соціальний захист.

     Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кіль­кість дітей у них становить:

v     діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 8

v     діти із багатодітних сімей – 18.

v     діти – напівсироти – 9.

v     діти із малозабезпечених сімей – 13.

 Ці діти постійно перебувають у центрі уваги ад­міністрації школи.

 

IX. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору профе­сії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють позакласні виховні заходи.

 

X. Фінансово – господарська діяльність.

  У 2017/2018 навчальному році було виділено кошти для оплати праці працівникам школи в повному обсязі;

Також навчальний заклад приймав допомогу від  батьків у вигляді ремонтних робіт. З щомісячними звітами щодо залучення позабюджетних коштів можна ознайомитись на сайті гімназії.  Всі товари, придбання, оприбутковані в централізованій бухгалтерії Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради. Адміністрація, педагогічний колектив гімназії висловлюють щиру подяку усім батькам учнів за розуміння проблем, які постійно виникають перед школою, і за безкорисливу, конкретну допомогу у зміцненні її матеріально-технічної бази, що сприяє покращенню умов для навчання і виховання підростаючого покоління

            Упродовж 2017/2018 навчальному році у школі відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати. Здійснена своєчасна виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Технічний персонал отримують доплату за шкідливі умови праці.

         Для успішного початку нового 2018/2019 навчального року необхідно забезпечити:

·                   аптечки для спортивного залу та харчоблоку;

·           оновлення кабінетів 1 класів згідно вимог НУШ;

·           завершення робіт щодо встановлення стадіону;

·           організація робіт щодо заміни опалення;

·           фарбування підлоги у спортивному залі.

 

ХІ. Охоплення учнів гарячим харчуванням.

  У 2017-2018 навчальному році було організоване повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування, наявність сертифікатів якості тощо).

           Безкоштовне гаряче харчування учнів здійснювалося тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилася.

 

ХІІ. Охорона праці.

  Із метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання та заземлення, розроблені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розроблені та затверджені правила техніки безпеки під час організації навчально – виховного процесу в кабінеті інформатики, спортивному залі, майстерні. Своєчасно проводилися вступні та первинні інструктажі на робочому місці співробітників навчального закладу. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечувалося дотримання санітарно – гігієнічного режиму.

 

ХІІІ. Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму.

  Із учнями школи перед та після канікул проводились цільові інструктажі та фіксувались у журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, закріплені за кожним класним керівником, учителем – предметником та в кожному кабінеті та спортзалі.

  Перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів. На сторінках класного журналу «Бесіди з безпеки життєдіяльності» записувалися відповідні бесіди.

Кожним учителем – предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів на уроках праці, фізичної культури, які фіксувалися в класних журналах.

Своєчасно проводилися інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: змагання, олімпіади, конкурси, а також перед проведенням позакласних та позашкільних заходів.

Класні керівники щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму. Проводилися додаткові позапланові бесіди  за фактами нещасних випадків з учнями в школі, учнями району, які фіксувалися в класних журналах.

Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу. На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління, хто разом з нами йде одним шляхом.