Харківська Гімназія № 86 Харківської міської ради Харківської області

 

Шкільна бібліотека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про переліки навчальної літератури,
рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти
Шановні колеги!
З метою упорядкування навчальної літератури, що рекомендується для використання в навчально-виховному процесі навчальних закладів, Міністерство освіти і науки України розміщує на офіційному веб-сайті Міністерства:
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, (https://goo.gl/Zgfw1C);
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою, (https://goo.gl/93BNko);
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, (https://goo.gl/wEfgey).
Із зазначеними переліками можна ознайомитися за вказаними посиланнями.
Окрім цього, звертаємо увагу на те, що вказані переліки постійно доповнюватимуться новими назвами навчально-методичних посібників за результатами розгляду відповідними предметними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, оновлюватимуться з урахуванням терміну дії грифів, наданих навчальній літературі Міністерством освіти і науки України, і будуть доступними для ознайомлення в режимі онлайн

 

 

 


       Бібліотека є структурним підрозділом гімназії, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу. Свою роботу вона організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи регламентуючої документації. Згідно з «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.1999 № 139 та «Положенням про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2003 № 334/31, з метою вдосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу заплановано роботу на 2018-2019 навчальний рік. 

Важливим завданням бібліотеки є створення і забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів за допомогою сучасних технологій, виховання відповідної інформаційної культури, що стало можливим завдяки підключенню бібліотеки до глобальної мережі Інтернету.

Протягом поточного навчального року завідуюча бібліотекою Плотникова К.Г. постійно розширювала бібліотечні-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних фондів і методів роботи.

Так, кількість читачів у бібліотеці становить 655 учнів, 46 учителів і 3 технічних працівники. 

Кількість бібліотечного фонду близько 29000 примірників, лише підручників більше 14000.

Участь у поповненні фондів бібліотеки беруть батьки. Протягом 2017-2018 року завідуючою бібліотеки було проведено чимало цікавих і захоплюючих заходів:

· Бесіди з учнями 1-6 класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб;

· Поповнено зал художньою та методичною літературою для вчителів та учнів;

· Розроблено схему залучення бібліотечного активу , що нараховує 6 учнів;

· На належному рівні організовано роботу з інформаційного обслуговування читачів, оформлено систематичний та алфавітний каталоги, картотеку газетно-журнальних статей;

· Традиційними стали бібліотечні уроки та посвята в читачі учнів початкових класів;
 

У 2017/2018 навчальному році в бібліотеці гімназії оформлені тематичні полиці «Любіть та знайте Україну!», «Ними пишається Харківщина», «Життя видатних людей». Діє постійна виставка «Мій Шевченко»,  виставка робіт учителів та учнів з національно-патріотичного виховання.


Таким чином, уся робота шкільної бібліотеки спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.